Ungdomsresa till Haparanda
28,00 €

Äntligen är det dags för en ungdoms/shoppingresa till Haparanda för de som går i årskurs 8 och äldre.

3.12.2022, kl. 6:00 far bussen från Cronhjelmskolans parkering. Hemma igen ca. kl. 22:00.

Resan ordnas av ungdomsverksamheten i Larsmo kommun och på samma sätt som all verksamhet som ordnas inom ungdomsverksamheten är det en drog- och rusmedelsfri resa.

Deltagande sker med förälders tillåtelse och om en deltagare bryter mot reglerna kan deltagaren/föräldern hamna att ordna och bekosta hemresan själv.