Leveransvillkor

Registrering och personuppgifter

Du behöver inte registrera dig för att beställa från vår nätbutik. Genom att registrera dig i webbutiken kan du göra dina inköp snabbare i framtiden och se dina beställningar. Användar-ID:t är den e-postadress som angavs vid registreringen, lösenordet ställs in av kunden vid registreringen. Användarnamnet och lösenordet är personliga. Kunden är ansvarig för att lagra sitt användarnamn och lösenord och inte ge det till tredje part. Kunden ansvarar för all användning med sitt användarnamn och lösenord och eventuella kostnader eller avgifter som kan bli följden av det.

Kunden måste tillhandahålla nödvändig information som är nödvändig för användningen av tjänsten i onlinebutiken. Larsmo kommun har rätt att behandla kundens personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och annan lagstiftning. Kundens uppgifter lagras i webbutikens kundregister. Larsmo kommun lämnar inte ut kundens uppgifter till tredje part utan tillstånd från den berörda personen. 

Beställ en produkt

Kunden kan göra beställningen antingen som registrerad användare eller utan registrering. När ordern registreras i systemet får kunden en orderbekräftelse via e-post. För att få en orderbekräftelse måste du ange en e-postadress när du beställer. Kunden godkänner de villkor och villkor som gäller för onlinebutiken med varje beställning och de särskilda villkoren för den produkt som ska beställas.

Betalningsförmedlare

Betalningsförmedlingstjänsten utförs och som leverantör står Paytrail Oyj(2122839-7) i samarbete med banker och kreditinstitut. Betalningar med Visa Electron eller MasterCard-kort syns Paytrail Oyj som mottagare i korträkningen och även förmedlar betalningen till köpmannen. Paytrail Oyj har verksamhetstillstånd för betalningsinstitut beviljat av Finansinspektionen. Vid klagomål ber vi er i första hand vara i kontakt med nätbutiken.

Paytrail Oyj
FO-nummer: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7 40100 Jyväskylä
www.paytrail.com

Priser och moms

I beställningar som görs från en onlinebutik är det giltiga priset prislistan för onlinebutiken vid beställningstillfället. Rätten till prisändringar kommer att förbehållas. Alla priser anges i euro (EUR). De produktpriser som visas i Larsmo kommuns webbutik inkluderar aktuell mervärdesskatt för produkten i fråga. 

Leveranstid och leveranssätt

Mellanmålen serveras under skoldagar enligt beställning. Tiderna i de olika skolorna varierar, Mellanmålet består av t.ex. smörgås med mjölk, frukter, m.m. 

Returer och byten

Kunden har 14 dagars utbytes- och returrätt enligt konsumentskyddslagen. Vi tar inte emot returer mer än 14 dagar efter leverans. Den produkt som ska returneras/bytas ut och originalförpackningen måste vara i samma skick som vid leverans. Alla retur-/byteskostnader betalas av kunden om det inte finns ett tydligt leverantörsfel i leveransen. Produktreturer måste alltid avtalas separat med leverantören. Vi ber kunden att kontakta leverantören innan produkten returneras.

Enheter, programvara och anslutningar

Kunden ansvarar för att skaffa den utrustning, programvara och nätverksanslutningar som krävs för att använda onlinebutiken. De får inte orsaka störningar eller annan skada för onlinebutiken eller andra användare av nätverket.

Skadeståndsansvar

Larsmo kommun är endast ansvarig gentemot kunden för de direkta skador som orsakats av avtalsbrottet. Om det kan konstateras att detta är ett fel från Larsmo kommun kan kunden få ersättning för de kostnader som kunden i webbutiken felaktigt har återkrävt.

Tvistlösning

Eventuella tvister under avtalet kommer alltid att lösas i första hand genom ömsesidigt samråd. Om ingen överenskommelse kan nås i förhandlingarna kommer ärendet att överlämnas till Österbottens tingsrätt i enlighet med finsk lag.